Kaasusuodatus analyysipalvelut

SAAF-kemikaalimateriaalien jäljellä olevan käyttöiän analyysi (RLA)

SAAF Chemical Media Remaining Life Analysis
SAAF Remaining Life Analysis mittaa kemikaalimateriaalin ominaisuuksia ja auttaa ennustamaan jäljellä olevaa käyttöikää, vaihtovälejä ja varastotarpeita.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Kaupalliset rakennukset
 • Datakeskukset
 • Elintarviketeollisuus
 • Terveydenhoito
 • Hotelli- ja ravitsemusala
 • Mikroelektroniikka
 • Museot
 • Sellu ja paperi
 • Jalostamot
 • Koulut ja yliopistot
 • Jätteenhallinta
 • Jätevedenkäsittely

SAAF Remo levyt

SAAF:n reaktiivisuuden monitorointilevyt (=Remo levyt) antavat tietoa ilman keskimääräisestä reaktiivisuudesta 30 päivän ajalta. Näiden tietojen perusteella asiakas voi arvioida alueen tai huoneen olosuhteita reaktiivisen ilman suhteen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin elektroniikan, laitteistojen ja prosessien suojaamiseksi.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Kaupalliset rakennukset
 • Datakeskukset
 • Elintarviketeollisuus
 • Terveydenhoito
 • Hotelli- ja ravitsemusala
 • Mikroelektroniikka
 • Museot
 • Sellu ja paperi
 • Jalostamot
 • Koulut ja yliopistot
 • Jätteenhallinta
 • Jätevedenkäsittely