Tiukat normit edellyttävät erittäin korkeaa erotusastetta

Lääketeollisuudessa on tiukat vaatimukset ilman puhtaudelle, koska ilman mukana kulkeutuvilla epäpuhtauksilla on välitön vaikutus lääketuotteiden laatuun. Mikä tahansa lääketuotteeseen välittömästi yhteydessä oleva epäpuhtaus voi aiheuttaa kontaminaatioriskin. Erityisesti aseptisesti pakatuissa parenteraalisissa lääkkeissä (kuten injektioissa ja infuusioissa) ei saa olla epäpuhtauksia, koska ne voivat aiheuttaa potilaalle vakavaa vahinkoa tai henkeä uhkaavia terveysriskejä.

Tilojenne ilmassa voi olla:

  • Homeita, itiöitä, siitepölyä 
  • Häkää, radonia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
  • Bakteereja, viruksia ja sivutuotteita
  • Ajoneuvojen pakokaasua, teollisuuslaitosten savukaasuja
  • Asbestia, savea, alkeishiukkasia ja keinokuituja

Laajat tutkimukset osoittavat:

Jopa 65 %energiankulutuksesta lääketeollisuuden tiloissa liittyy ilman liikkeeseen


Yhdysvaltain Code of Federal Regulations sisältää 175 268 sivua sisäilmanlaatua (IAQ) koskevaa asiaa


Asianmukaisen ilmansuodatuksen puute on suurin huonon sisäilmanlaadun syy

Korkean suojaustason ja omistamisen kokonaiskustannusten tasapainottaminen

Puhdas ilma ei ole mahdollista ilman huolellisesti valittua ja luotettavasti toimivaa ilmansuodatusjärjestelmää. Asennettujen ilmansuodattimien suorituskyky, joko lopullisten suodattimien tai esisuodattimien muodossa, määrittää suoraan, kuinka tehokkaasti haitalliset epäpuhtaudet estyvät pääsemästä ilmavirtaan prosessiympäristöissä. Jos ilmansuodattimen valintaprosessi ei ota huomioon tietyn tuotteen elinkaaren toimintakustannuksia, tilat saattavat altistua tarpeettomille riskeille ja kuluille.

Oletko huolissasi siitä, ettei laitostasi ole täysin optimoitu? Näin voimme auttaa:

LVI-järjestelmiesi perusteellinen ilmansuodatinkartoitus on ensimmäinen toimi, jonka AAF International tekee voidakseen tarjota ammatillista ohjeistusta ja analyysejä kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Tämän tarkastuksen avulla pyrimme ymmärtämään nykyisen tilanteesi ja ilmansuodatuksen kokonaistarpeesi, käyttökohteesi ja ilman kokonaislaadun tavoitteesi. Tämä räätälöity ilmansuodatuskartoitus ei maksa sinulle mitään ja sen avulla voit saada huomattavia etuja, sillä se auttaa sinua sekä säästämään rahaa että aikaa.