Sep 27-29 , 2018
Riga, Lettland

Den största vårdindustrimässan i de baltiska länderna – Medbaltica – för samman människor från många olika vårdområden, yrkesorganisationer och tillverkare av medicinska produkter från Lettland och andra länder. På mässan uppmärksammas utvecklingar inom vårdindustrin som helhet, branschnyheter förmedlas och besökarna får möjlighet att träffa engagerade och pålitliga aktörer i branschen.

Det hålls workshoppar om den senaste medicintekniken och de senaste materialen, och det arrangeras även konferenser och seminarier om aktuella frågor. De här evenemangen är riktade till en professionell publik – vårdspecialister, företag som arbetar med vård eller vårdprodukter, yrkesorganisationer och tillsynsmyndigheter – och är tänkta att inspirera till nytänkande och sprida kunskap och information för att främja företagens utveckling.