Product Overview

  • Fabriksmonterad för enkel installering på plats.
  • Självrengörande funktion
  • Lågt luftflödesmotstånd
  • Lång livslängd
  • Upp till 90 % avskiljningsgrad på Arizona Coarse Test Dust 

Dust Louvre Housing är ett kraftigt självrengörande filter som är utrustat med tröghetsseparator för filtrering av torra, föroreningar i granulär form. Typiska tillämpningar omfattar:

• Förfilter för luftkonditionerings- och ventilationssystem i krävande industriella förhållanden.
• Förfilter på områden med svåra atmosfäriska förhållanden, såsom damm- och sandstormar.
• Inluftsfilter i alla typer av industriella, offentliga och kommersiella byggnader.

Detta hölje har en eller flera rektangulära inluftsluckor. Bakom varje inluftslucka är en ficka med dammventil ansluten till höljet. En skärm med trådnät skyddar luckorna och ventilerna. 

Dust Louvre Housing (hölje med dammventil) finns i nitton storlekar. Den primära luftkapaciteten för varje hölje bestäms av tryckfallet för varje specifikt system. Det rekommenderade tryckfallet varierar mellan 125 Pa till 300 Pa över höljet. Luftkapaciteten varierar från 540–80, 120 m3/h.

Funktionsprincip

Smutsig luft tränger in i den öppna änden av de V-formade ventilfickorna och komprimeras till den mindre änden av ”V”–fickan, där föroreningen avlägsnas från luftströmmen. Den rena luften släpps ut via de öppna ventilluckorna, medan dammet trögt förs nedströms med det sekundära luftflödet in till dammkanalerna. Individuella kanaler ansluts med ett externt förgreningsrör genom vilket den dammfyllda luften transporteras av den sekundära luftfläkten för utsläpp.

 

Har du frågor?